Forslag fra stortingsrepresentantene Eva Lian, Per Olaf Lundteigen og Eli Sollied Øveraas om å endre regelverket slik at det gis rett til fradrag for pass og stell av barn uavhengig av om begge ektefeller eller samboere med felles barn har arbeidsinntekt eller ikke

Dokument nr. 8:85 (1996-97), Innst. S. nr. 289 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Eva Lian, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1997 Innst. S. nr. 289 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1997