Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endringer i lov av 7. desember 1956 nr. 1 om Kredittilsynet mv (EØS-tilpasning) og lov av 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank

Ot.prp. nr. 75 (1995-96), Innst. O. nr. 21 (1996-97), beslutning. O. nr. 22 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra FinansdepartementetInnstilling avgitt 28.11.1996Innst. O. nr. 21 (1996-97)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 28.11.1996

    Behandlet i Odelstinget: 03.12.1996

    Behandlet i Lagtinget: 10.12.1996