Forslag fra stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle på vegne av Senterpartiet og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 20. mai 1997: (Innst. O. nr. 63) "Stortinget ber Regjeringen enten i forbindelse med forventet revisjon av arbeidstvistloven eller på annen egnet måte om å komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer reell organisasjonsfrihet for alle norske arbeidstakere."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt