Forslag fra stortingsrepresentant Unn Aarrestad på vegne av Syver Berge og seg selv oversendt fra Odelstingets møte 20. mai 1997: (Innst. O. nr. 76) "Stortinget ber Regjeringen endre forskriftene for opptak i manntall for fiskere slik at inntektsgrensen for arbeid i andre yrker settes til 5G på blad A."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt oversendt Regjeringen uten realitetsvotering