Forslag fra stortingsrepresentantene Eva Lian og Ola T. Lånke om å be Regjeringen fremme forslag om endring i § 46 nr. 4 i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. slik at arbeidstida for yrkesgrupper som går i tredelt turnus likestilles med de som går i helkontinuerlig skiftarbeid

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eva M. Lian, Ola T. Lånke Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SP) og (KrF) Innstilling avgitt 27.02.1997 Innst. S. nr. 133 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.03.1997