Forslag fra stortingsrepresentant Mai Gythfeldt på vegne av Rød Valgallianse oversendt fra Stortinget 15. mai 1997: "Stortinget ber Regjeringa legge inn kompensasjon til kommunene for nødvendig utbygging av skolefritidsordningen."

Innst. S. nr. 222 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1997 Innst. S. nr. 222 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1997