Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endringer i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror og i lov av 25. juni 1936 nr. 4 om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper (Ny markedsordning for melk)

Ot.prp. nr. 5 (1996-97), Innst. O. nr. 19 (1996-97), beslutning. O. nr. 33 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra LandbruksdepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenInnstilling avgitt 28.11.1996Innst. O. nr. 19 (1996-97)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 28.11.1996

    Behandlet i Odelstinget: 05.12.1996

    Behandlet i Lagtinget: 10.12.1996