Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per-Kristian Foss om begunstigelse av tidligere aksjonærer ved Statens nedsalg av aksjer i forretningsbankene

Dokument nr. 8:84 (1997-98), Innst. S. nr. 178 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per-Kristian Foss, Siv Jensen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) og (H) Innstilling avgitt 07.05.1998 Innst. S. nr. 178 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1998