Forslag fra stortingsrepresentant Fridtjof Frank Gundersen om tilpasning av alkoholloven til EØS-avtalen slik at vin og øl med samme alkoholstyrke likebehandles omsetningsmessig

Dokument nr. 8:85 (1997-98), Innst. S. nr. 201 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.05.1998 Innst. S. nr. 201 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1998