Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen, Siv Jensen og Dag Danielsen om lov om endring i lov av 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (Bil-ansvarslova) og lov om endring i lov av 10. juni 1977 nr. 73 om jernbaneansvar overfor reisende (jernbaneansvarslova)

Dokument nr. 8:90 (1997-98), Innst. O. nr. 58 (1997-98)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Dag Danielsen, Jan Simonsen, Siv Jensen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.05.1998 Innst. O. nr. 58 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   SAM§30,4

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1998

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.1998