Energi- og miljøkomiteen: "Det henstilles til Regjeringa å legge fram en stortingsmelding i løpet av våren 1998 om retningslinjer for lete- og konsesjonspolitikken."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet