Forslag fra stortingsrepresentant Eirin Faldet på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 12. mars 1998: (Jf. Innst. O. nr. 33) Stortinget ber Regjeringen om at ordningen for å sikre delt finansiering av leveringsforpliktelser settes i verk snarest mulig og senest 1. juli 1998.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet