Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Inge Myrvoll og Karin Andersen om at helikoptertrafikk til og fra og mellom oljeinstallasjoner skal skje i kontrollert luftrom

Dokument nr. 8:88 (1997-98), Innst. S. nr. 207 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Inge Myrvoll, Karin Andersen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 03.06.1998 Innst. S. nr. 207 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1998