Forslag fra stortingsrepresentant Ellen Chr. Christiansen oversendt fra Odelstingets møte 27. mai 1997: (Jf. Innst. O. nr. 77) «Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag til endring av valgloven slik at velgernes mulighet for å stemme blankt anerkjennes og gjøres reell, ved at antall blanke stemmer ved valgoppgjørene telles opp og ikke forkastes slik som i dag.»

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet