Sjøfartsdirektoratets virksomhet i 1996 og 1997

St.meld. nr. 36 (1997-98), Innst. S. nr. 210 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1998 Innst. S. nr. 210 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1998