Forslag fra stortingsrepresentantene Rita Tveiten, Mimmi Bæivi og Kjell Opseth om etablering av et offentlig kontrollverk for blåskjell

Dokument nr. 8:94 (1997-98), Innst. S. nr. 211 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Opseth, Mimmi Bæivi, Rita Tveiten Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 04.06.1998 Innst. S. nr. 211 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1998