Likestillingspolitikken for 1990-åra (vedlegg NOU 1991:3 Mannsrolleutvalgets sluttrapport)

St.meld. nr. 70 (1991-92), Innst. S. nr. 148 (1992-93)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.04.1993 Innst. S. nr. 148 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 11.05.1993