Forslag fra stortingsrepresentant Kristin Halvorsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 3. april 1998: (Jf. Innst. O. nr. 39) Stortinget ber Regjeringen fremme lovendringsforslag for å kunne iverksette registreringsplikt for hagler ervervet før 1. oktober 1990.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet