Overenskomster inngått med fremmede stater og internasjonale organisasjoner i 1995

Innst. S. nr. 220 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.


Innstilling avgitt 29.05.1997 Innst. S. nr. 220 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1997