H: "Det henstilles til Regjeringen å fremme tiltak for å øke mulighetene for egne fengsler for kontraktssoning, for å sikre narkotikafrie fengsler."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet