H: Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag om opprettelse av en egen avdeling/eget fengsel for utenlandske soningsfanger som skal sendes ut av landet etter endt soning."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet