H: "Det henstilles til Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å legge frem en analyse av omfanget når det gjelder handelslekkasje og ulovlig import av produkter som for eksempel tobakk, vin og brennevin, samt utviklingen av sammenlignbart avgiftsnivå i nabolandene."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet