Forslag fra stortingsrepresentantene Terje Knudsen, Vidar Kleppe og Harald Tom Nesvik om endring i lov om yrkesskadeforsikring - slik at begrepet konstatert anvendes i denne bestemmelse på tilsvarende måte som ved konstatering av skader i henhold til skadeerstatningsloven

Dokument nr. 8:106 (1997-98), Innst. S. nr. 219 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Terje Knudsen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.06.1998 Innst. S. nr. 219 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1998