Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Sverre J. Hoddevik om lov om endringer i plan- og bygningsloven.av 14. juni 1985 nr. 77. (Utsettelse av krav om godkjenning av byggeansvarlig)

Dokument nr. 8:108 (1997-98), Innst. O. nr. 60 (1997-98)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erna Solberg, Sverre J. Hoddevik Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 02.06.1998 Innst. O. nr. 60 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1998

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.1998