Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Oppfølging av nytt skattesystem for rederiselskaper

Ot.prp. nr. 11 (1996-97), Innst. O. nr. 37 (1996-97), beslutning. O. nr. 55-59 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 06.12.1996Innst. O. nr. 37 (1996-97)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 06.12.1996

    Behandlet i Odelstinget: 12.12.1996

    Behandlet i Lagtinget: 17.12.1996