Oppfølging av nytt skattesystem for rederiselskaper

Ot.prp. nr. 11 (1996-97), Innst. O. nr. 37 (1996-97), beslutning. O. nr. 55-59 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 06.12.1996 Innst. O. nr. 37 (1996-97)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 06.12.1996

      Behandlet i Odelstinget: 12.12.1996

      Behandlet i Lagtinget: 17.12.1996