Omgjøring av deler av SIVAs lån i statskassen til innskuddskapital

St.prp. nr. 62 (1997-98), Innst. S. nr. 242 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 12.06.1998 Innst. S. nr. 242 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1998