Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen og Jørn L. Stang om oppnevning av en kommisjon som skal gjennomgå dommer i sedelighetssaker med barn involvert, hvor domfelte er dømt på grunnlag av indisier

Dokument nr. 8:109 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørn L. Stang, Jan Simonsen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet. Debatt om behandlingsmåten