Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Erik Solheim og Paul Chaffey om en gjennomgang av de juridiske, allmenne forvaltningsrettslige og konstitusjonelle forholdene rundt Regjeringens og Stortingets saksbehandling i gasskraftverksaken, med særlig vekt på spørsmålet om utslippstillatelse for CO2

Dokument nr. 8:99 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Kristin Halvorsen, Paul Chaffey

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      LAGTUT