SV: "Det henstilles til Regjeringen å etablere en ordning med "åpne netthøringer" i forkant av viktige proposisjoner/meldinger fra Regjeringen, ved at nettbrukere inviteres til å gi tilbakemelding på viktige problemstillinger via Internett og e-post."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet