Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord på vegne av Rød Valgallianse oversendt fra Odelstingets møte 13. februar 1997: "Stortinget ber Regjeringa å legge fram for Stortinget det som er kjent om årsaker til det omfattende underforbruk av rettigheter etter lov om yrkesskadeforsikring, og samtidig legge fram forslag til botemidler mot dette underforbruket."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt