H: "Det henstilles til Regjeringen med utgangspunkt i at legemiddelforskning bidrar til utvikling av nye, forbedrede medisiner med færre bivirkninger å fremme forslag om økt offentlig satsing på medisinsk forskning bl.a. for å gjøre legene mindre avhengig av industriens bidrag."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet