H: "Det henstilles til Regjeringen å ta initiativ til at helsemyndigheter, legemiddelindustri og leger kommer sammen for å utarbeide omforente retningslinjer bl.a. for å unngå habilitetskonflikter når leger mottar ydelser fra industrien..."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet