Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord på vegne av Rød Valgallianse oversendt fra Odelstingets møte 13. februar 1997: "Stortinget ber Regjeringa å undersøke trygdekontorenes erfaring med bruk av § 8-5 i lov om folketrygd, og konsekvensen for den sykemeldte."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet