Forslag fra stortingsrepresentant Rolf Reikvam på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 28. mai 1998: (Jf. Innst. O. nr. 53) Stortinget ber Regjeringen utarbeide lovforslag i samsvar med Sosialistisk Venstrepartis merknad i Innst. O. nr. 53 (1997-98)

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet