Forslag fra stortingsrepresentantene Einar Johansen, Svein Ludvigsen, Ivar Kristiansen, Øystein Hedstrøm og Terje Knudsen om strukturen i havbruksnæringen

Dokument nr. 8:112 (1997-98), Innst. S. nr. 248 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Einar Johansen, Ivar Kristiansen, Øystein Hedstrøm, Svein Ludvigsen, Terje Knudsen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A), (H) og (FrP) Innstilling avgitt 15.06.1998 Innst. S. nr. 248 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1998