Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å gi Regjeringen fullmakt for full drift og full utnyttelse av kapasiteten ved sykehusene ut 1996

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.11.1996 Innst. S. nr. 34 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 20.11.1996