Forslag oversendt fra Odelstingets møte 4. juni 1998: (Jf. Innst. O. nr. 58) "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om erstatningsansvar ved skade forårsaket av sporvogn i tråd med Innst. O. nr. 58 (1997-98), jf. Dokument nr. 8:90 (1997-98), innen utgangen av 1998."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt