A: "Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag om endringer i foreldelsesloven slik at forsikringstakernes erstatningskrav ikke kan foreldes så lenge det foregår forhandlinger med forsikringsselskapene."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet