Forslag fra stortingsrepresentant Hallgrim Berg på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 97) "Stortinget ber Regjeringa å endre "Lov om konkurranse i ervervsvirksomhet" for å gje heimel (for tiltak) mot krysseigarskap og/eller andre økonomiske bindingar mellom mediekonsern."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet