Forslag fra Sigvald Oppebøen Hansen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 1998: (Jf. Innst. O. nr. 64) "Stortinget ber Regjeringen utrede konsekvensene av at elever får rett til tilbud om skolefritidsordning og legge fram som egen sak en tempoplan for gjennomføring av slik rett."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet