Forslag fra stortingsrepresentant Sigvald Oppebøen Hansen på vegne av Arbeiderpartiet oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 1998: (Jf. Innst. O. nr. 64) "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at det settes et tak på foreldrebetalingen i skolefritidsordningen."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet