Forslag fra stortingsrepresentant Jorunn Hageler på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 97) "Stortinget ber Regjeringen sikre gjennom lovverket at ingen enkelt aktør skal kunne disponere mer enn 20 pst. av det samlede nasjonale markedet."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet