Forskottering av delprosjekt på riksveg 5 Førde - Florø i Sogn og Fjordane og om bompengefinansiering av fylkesvegprosjektet Sykkylvsbrua i Møre og Romsdal

St.prp. nr. 77 (1997-98), Innst. S. nr. 251 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 16.06.1998 Innst. S. nr. 251 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1998