SV: "Det henstilles til Regjeringen å ta initiativet til at forhandlingene om MAI, som i dag foregår i OECD, flyttes til Verdens Handelsorganisasjon (WTO) eller UNCTAD."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet