Forslag fra stortingsrepresentant Jorunn Hageler på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 97) "Stortinget ber Regjeringen utrede aktiviteten til nettmediene og mulig behov for pressestøtte til disse."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet