H: "Det henstilles til Regjeringen at helt eller delvis tapt næringsinntekt som følge av fredning av rovvilt skal som hovedregel danne grunnlag for erstatning."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet