H: "Det henstilles til Regjeringen å sørge for at det snarest mulig blir tatt kontakt med den svenske Regjeringen for å drøfte de planer for den svenske bjørnestammen som nettopp har vært på høring og som vil skape store problemer for norske husdyrholdere."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet