Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 6. juni1997: (Jf. Innst. O. nr. 94) "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at langtidsledige over 60 år gis tilbud om alderspensjon."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet