SV: "Det henstilles til Regjeringen å sette ned en uavhengig granskingskommisjon som skal undersøke den tekniske sikkerheten ved Halden-reaktoren, herunder lagringen og endelig deponering av brukt brensel fra reaktoren."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet