SV: "Det henstilles til Regjeringen å sørge for at alle opplysninger og relevante fakta om driften av Halden-reaktoren blir offentlig, med unntak av opplysninger omkring fysisk sikring av reaktoren mot terrorhandlinger."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet